Image

sănătate și eficiență - animale de fermă

Există o relație de necesitate în protejarea sănătății animalelor – societatea umană este direct și adânc dependentă de animale pentru a-și asigura alimentația și funcționarea normală. Disponibilitatea produselor de origine animală este văzută astăzi ca un drept de bază, de la sine înțeles. Însă acestuia i se adaugă numeroase exigențe – publicul și consumatorii solicită crescătorilor nu doar să asigure continuitatea în aprovizionare și accesibilitatea prețurilor, ci și siguranța totală a produselor și noi practici ale regimului de viață al animalelor. Noile exigențe sunt astăzi mari provocări pentru producători.

Susținem și promovăm tratamentul adecvat și creșterea calității vieții animalelor de producție, ca mod de respect, recunoștință și în virtutea rolului major pe care îl au în viața noastră. În același timp suntem preocupași de asigurarea condișiilor optime de sănătate, pe tot parcursul vieții lor și lucăm permament cu crescaătorii pentru a-i ajuta să facă față dificultăților, așteptărilor și nevoilor.

Într-un context restrictiv și competitiv, sănătatea efectivelor este prioritară pentru sănătatea afacerii – crescătorii nu își permit să înregistreze pierderi de efective care să le vulnerabilizeze competitivitatea si perspectivele financiare. Suntem în dialog permanent cu proprietarii de ferme, inginerii si medicii veterinari pentru a le asigura solutiile si programele de prevenție și tratament de care au nevoie. Avem capacitatea de a le furniza atat soluții medicamentoase, cât și de igienă, biosecuritate și îngrijire. Prin plaja extinsă de furnizori, le punem la dispoziție opțiunile pe care și le permit, în condiții de eficiență sanitar-veterinară.

În același timp, îi putem sprijini să își completeze soluțiile de nutriție și furajare. Prin parteneriatele pe care le-am dezvoltat, avem capacitatea de a furniza crescătorilor concepte, know-how, programe și produse prin care să ridice calitativ producția și eficiența economică. Specialiști din propriul nostru grup de companii, precum și ai partenerilor Farmavet, pot asista clienții prin consultanță pentru valorificarea și maximizarea resurselor.

Image
Image
Image
Image